Markkleeberg, 2006
Koncept utváření prostor vznikl jak na základě architektonických ideí, tak na základě specifických provozních vztahů budovy. Třem vnitřním dvorům se dostalo rozdílného pojetí a prostorové organizace.Motiv „nejmenších stavebních dílků“ odkazuje na téma vědy a výzkumu. Rozlišeny jsou zde „Zahrada“, „Náměstí“ a „Krajina“.V „Zahradě“ se nachází ty „nejmenší dílky“ symbolizující rozličné druhy rostlin. Prostorová dispozice svým uspořádáním vytváří pomyslnou stylizaci genetického kódu. Centrální zpevněná plocha propojuje a tím zároveň rozšiřuje vnitřní a vnější prostory tak, aby bylo vyhověno provozním potřebám. Vše završuje „Krajina“ vytvářející přechod do volného městského prostranství.
klient: RKW Architekten, Leipzig / Stadtverwaltung Markkleeberg
rozloha: 4.6 ha
datum realizace: 2006
partner: RKW Architekten, Leipzig
architekt: RKW Architekten, Leipzig