Soutěž o návrh pro rozvojovou oblast na pobřeží Žlutého moře v Yantai
Yantai

Krása krajiny v Yantai inspirovala malíře Shan shui po staletí a proslavila umělce regionu i za jeho hranicemi. Obrazy Shan shui sledují systematickou práci s kompozicí se silnými symbolickými prvky uspořádanými v promyšlené harmonii. Pro náš návrh jsme využili krásy stávající krajiny, a právě inspirativní systematickou kompozici maleb Shan shui. Zpracovali jsme stávající „obrazy“ krajiny na pobřeží a přiřadili jim nové funkce a využití. Tímto způsobem mají být zachovány a zpřístupněny cenné struktury vytvářející identitu a jedinečnost místa. V některých částech jsme ukázali rozvojový potenciál, ať už se to týkalo zemědělské či ekologicky hodnotné krajiny.

objednatel: Úřad ekonomického a technologického rozvoje a výstavby a dopravy Yantai