Praha
Vyšehrad je jedinečnou kulturní i prostorovou dominantou Prahy. Je to každodenní pobytový prostor pro mnoho lidí, žijících v jeho okolí. Velké množství atraktivních parkových ploch je nepochybně jeho velkou hodnotou. V konceptu pracujeme s historickou i krajinnou vrstevnatostí místa. Definujeme klidné plochy středu a aktivní okraje. Iniciujeme nové vstupy a kultivaci stávajících. Navrhujeme nový informační systém odkazující na historické vrstvy pevnosti. Reálná místa i pověsti jsou inspirací pro hravé interaktivní prvky. Koncepci zeleně zakládáme na rozdělení charakteru i historické úlohy vegetace. Obnovujeme vinici na západním svahu opevnění, sázíme ovocné stromy, navrhujeme zahrady léčivých rostlin. Dešťová voda ze střech budov a zpevněných ploch je akumulována a dále využívána v mokřadním příkopu u Leopoldovy brány. Základní architektonické principy mobiliáře a povrchů budou dále rozvíjeny společnou diskusí v budoucím design manuálu.
objednatel: NKP Vyšehrad
rozloha: 14.0 ha
v procesu plánování