Parkové úpravy v historickém jádru města
Erfurt, 2016
klient: City of Erfurt
rozloha: 0.4 ha
datum realizace: 2016