Dobřany (Bad Doberan), 2022
„Kamp“ je téměř dvouhektarový trojúhelníkový park v centru Dobřan, který vznikl kolem roku 1800, když Friedrich František I. Meklenbursko-Zvěřínský učinil z města vévodské letní sídlo, které se později v souvislosti se založením přímořského letoviska Heiligendamm rozvinulo v lázeňské město.

Od té doby místo, kde byla původně venkovská pastvina, slouží k především rekreaci hře a zábavě lázeňských hostů. Bylo proto výzvou v rámci redesignu citlivě začlenit do parku nové herní prvky.

Jako odkaz na "hru francouzských rytířů", která se v místě parku odehrávala, jsme vytvořili kolotoč s osly, krávami a ovcemi, což ukazuje na dřívější využití území coby pastvin pro dobytek. Dřevěné figurky na kolotoči a malé stádo zvířat opodál svým redukovaným designem a elegantní bílou barevností harmonicky zapadají do historicky cenného areálu pod vzrostlé lípy.
klient: město Bad Doberan
rozloha: 1.9 ha
datum realizace: 2022