Revitalizace památkově chráněného parku
Praha , v procesu plánování

Karlovo náměstí tvoří zelený střed Nového města pražského. Náměstí bylo založeno v roce 1348 císařem Karlem IV. František Thomayer v roce 1885 vytvořil podobu náměstí, která přes úpravy v průběhu let setrvala dodnes. Tento zdobný, ornamentální ráz místa je historickým svědectvím své doby. Dnes však vykazuje řadu nedostatků. Zejména nedostatečné propojení parku s okolním městem. Cílem naší koncepce je lépe integrovat a zprostupnit náměstí, při tom respektovat jeho historii. Proto pracujeme s myšlenkou ¨rámu¨, který vytvoří přechod mezi ulicemi města a historickým parkem. Rytmické střídání otevřených a zavřených částí ¨rámu¨ umožní přidat nové vchody do prostoru náměstí. Vznikne tak moderní, multifukční veřejný prostor. ¨Rám¨ také pomůže začlenit zastávku tramvají a novou kavárnu. Povrch plochy ¨rámu¨ bude vydlážděn kamennou mozaikou. Vzory tradiční pražské mozaiky převedeme do digitálně čitelné znakové řeči, pomocí které budou v dlažbě zaznamenány příběhy z historie i současnosti Karlova náměstí. Před Novoměstskou radnicí bude park přeměněn v náměstí. Půjde o prostor, kde se budou moci konat trhy, městské slavnosti a další události. Podle plánu bude realizace návrhu provedena do roku 2025.

klient: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
rozloha: 6.5 ha
soutěž (1. místo): 2018
partner: BY Architects, PD Filip