venkovní prostranství, Berlín, 2015
Prostorový koncept reaguje na propojení dvou budov (muzea a akademie) po obou stranách Lindenstraße v klidném a nenápadném duchu. Jednoduché designové prvky a materiály povrchů sjednocují okolí a dávají celému komplexu jednotnou identitu. Skupina stromů umístěná v přední části nádvoří tvoří transparentní předěl a logicky navazuje na skupiny stromů stávající. Na nádvoří zároveň vzniká výrazný prostor se specifickou atmosférou, do kterého je přirozeně integrováno stávající umělecké dílo „Nikdo“.Bezpečnostní zahrazovací sloupky jsou navrženy tak, aby formou i uspořádáním splynuly s okolím a nerušily vizuální vztah mezi oběma budovami. Pochozí dlažba je z přírodního kamene, který byl použit již na nádvoří budov „kolegia“. Ve spárách dlažby je vyobrazen obrys bývalé hvězdárny. Pruský standardní geodetický bod (Preussischer Normalhoehenpunkt) lze zažít jako šplhací „stupnici“. Po okrajích otevřeného prostoru jsou rozmístěny jednoduše tvarované kamenné lavice, většinou jsou usazeny ve vztahu k hlavnímu vstupu do akademie.
klient: Berlínský senátní odbor pro rozvoj měst
rozloha: 0.5 ha
soutěž (1. místo): 2010
datum realizace: 2015
architekt: Daniel Libeskind