Návrh zeleně pro centrální městské prostranství
Drážďany, 2018
klient: Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungsamt/Grünflächenamt
rozloha: 1.5 ha
datum realizace: 2018