sanace historických zahrad, nová mětská prostranství a dětská hřiště
Burghausen, 2004

Nejdelší hrad Evropy (1013 m) je situován v exponované poloze mezi starým řečištěm řeky Salzach a Starým Městem a završuje hlavní městskou osu. Při příležitosti zemské výstavy byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a částečné doplnění dispozice venkovních prostor šesti hradních nádvoří. Na historicky doložených místech byly rekonstruovány původní zahradnické úpravy, částečně pak byly realizovány nové zahradně-architektonické návrhy. Rostlinný a stavební materiál byl použit v souladu s historickým kontextem.V hradním příkopu před hlavní hradní budovou se otevírá svět malých rytířů. Rozmanité skákací hrady, sestavené z rytířských helem, štítů a trůnů, zde stojí obklopené mořem ze zlatých koulí. Prudká spirálovitě zatočená skluzavka vede do spodní části, schodištěm v dřevěné věži je pak možné opět vystoupat nahoru.Všechna hřiště a herní prvky jsou vzhledem k požadavkům památkového úřadu koncipovány pouze jako dočasné stavby.

klient: Bayerische Landesgartenschau Burghausen 2004 GmbH
rozloha: 22.5 ha
soutěž (1. místo): 2000
datum realizace: 2004