Berlín, 2020
Původní struktura tohoto prostranství je v zásadě respektována. Zatímco na Friedrichstrasse a Markgrafenstrasse jsou orientovány prostory podobné menším náměstím, ve zbytku území se rozprostírá velkorysá parková louka, která je přerušena pouze cestami – původními i nově přidanými.Zde, na místě bývalé pruské observatoře, přebírají diagonální linie „Besselbahnen“ téma trajektorií nebeských těles popsaných geodetem Friedrichem Wilhelmem Besselem. Další prvky v parku jsou inspirovány např. motivy světelných paprsků a měřicích linií.Ohraničení parku, které bylo místy nutné, bylo omezeno na minimum a bylo navrženo co možná nenuceněji a nejtransparentněji. Cílem bylo směrovat tok pohybu do provozních cest a vytvořit tím co největší podíl nerušených prostor pro trávení volného času návštěvníků.
klient: Okresní úřad Friedrichshain-Kreuzberg v Berlíně
rozloha: 1.4 ha
soutěž (1. místo): 2016
datum realizace: 2020