místo: Chemnitz
klient: Stadtverwaltung Chemnitz, Grünflächenamt
datum realizace: 2011

1/4

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Cyklostezka podél potoka Kappelbach, Chemnitz

Cílem projektu je vytvoření průběžného atraktivního propojení s městským centrem pro pěší a cyklisty s využitím prostorových a ekologických potenciálů zeleného pásu. Plochy zeleně jsou tvořeny různými typy travních a lučních porostů s rozvolněnou výsadbou dřevin. Lavičky podél cesty lákají k oddechu a nabízí možnost odpočinku v městské zeleni. Řešeným územím protéká potok Kappelbach, který po 1,6 km ústí do řeky Chemnitz. Představuje důležitý spojovací prvek v plánovaném zeleném pásu. Dílčí úpravy jednotlivých částí potoka mají obnovit přírodě blízký charakter vodního toku.
data projektu

místo: Chemnitz
klient: Stadtverwaltung Chemnitz, Grünflächenamt
datum realizace: 2011