Chemnitz, 2011
Cílem projektu je vytvoření průběžného atraktivního propojení s městským centrem pro pěší a cyklisty s využitím prostorových a ekologických potenciálů zeleného pásu. Plochy zeleně jsou tvořeny různými typy travních a lučních porostů s rozvolněnou výsadbou dřevin. Lavičky podél cesty lákají k oddechu a nabízí možnost odpočinku v městské zeleni.Řešeným územím protéká potok Kappelbach, který po 1,6 km ústí do řeky Chemnitz. Představuje důležitý spojovací prvek v plánovaném zeleném pásu. Dílčí úpravy jednotlivých částí potoka mají obnovit přírodě blízký charakter vodního toku.
klient: Stadt Chemnitz
rozloha: 2.5 ha
datum realizace: 2011