místo: Olbersdorf
klient: Sächsische Landesgartenschau 1999 GmbH
rozloha: 30.0 ha
soutěž (datum) (2. ocenění): 1995
datum realizace: 1999

1/17

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Saská zemská zahradnická výstava Žitava-Olbersdorf 1999

Proměna důlního brownfieldu na rekreační areál a park

V jižní části areálu zemské zahradní a krajinářské výstavy vznikl rozsáhlý krajinářský park, který svou moderní formou dokumentuje proměnu krajiny zasažené povrchovou těžbou. Jádrem areálu jsou bývalé provozní těžební plochy na severním břehu následně vzniklého jezera s velkorysou kulisou žitavského pohoří v pozadí.Intenzivně přetvořená pobřežní zóna je součástí rekreační oblasti u jezera.Rozsáhlé rovné štěrkové plochy pláže kontrastují s čistou linií vodní plochy oddělenou dlouhými dřevěnými moly a jsou pro návštěvníky pláže velkým zážitkem, stejně jako zážitkové hřiště nacházející se přímo u vody, které je po zahradní výstavě hned druhým cílovým bodem.
data projektu

místo: Olbersdorf
klient: Sächsische Landesgartenschau 1999 GmbH
rozloha: 30.0 ha
soutěž (datum) (2. ocenění): 1995
datum realizace: 1999