Proměna důlního brownfieldu na rekreační areál a park
Olbersdorf, 1999
V jižní části areálu zemské zahradní a krajinářské výstavy vznikl rozsáhlý krajinářský park, který svou moderní formou dokumentuje proměnu krajiny zasažené povrchovou těžbou. Jádrem areálu jsou bývalé provozní těžební plochy na severním břehu následně vzniklého jezera s velkorysou kulisou žitavského pohoří v pozadí.Intenzivně přetvořená pobřežní zóna je součástí rekreační oblasti u jezera.Rozsáhlé rovné štěrkové plochy pláže kontrastují s čistou linií vodní plochy oddělenou dlouhými dřevěnými moly a jsou pro návštěvníky pláže velkým zážitkem, stejně jako zážitkové hřiště nacházející se přímo u vody, které je po zahradní výstavě hned druhým cílovým bodem.
klient: Sächsische Landesgartenschau 1999 GmbH
rozloha: 30.0 ha
soutěž (2. místo): 1995
datum realizace: 1999