Ekologická proměna řeky
Drážďany, 2020
klient: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
rozloha: 0.4 ha
datum realizace: 2020