místo: Markkleeberg
klient: RKW Architekten, Leipzig / Stadtverwaltung Markkleeberg
rozloha: 4.6 ha
datum realizace: 2006
partner: RKW Architekten, Leipzig
architekt: RKW Architekten, Leipzig

1/13

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Kanoistický areál na jezeře Markkleeberg

Koncept utváření prostor vznikl jak na základě architektonických ideí, tak na základě specifických provozních vztahů budovy. Třem vnitřním dvorům se dostalo rozdílného pojetí a prostorové organizace.Motiv „nejmenších stavebních dílků“ odkazuje na téma vědy a výzkumu. Rozlišeny jsou zde „Zahrada“, „Náměstí“ a „Krajina“.V „Zahradě“ se nachází ty „nejmenší dílky“ symbolizující rozličné druhy rostlin. Prostorová dispozice svým uspořádáním vytváří pomyslnou stylizaci genetického kódu. Centrální zpevněná plocha propojuje a tím zároveň rozšiřuje vnitřní a vnější prostory tak, aby bylo vyhověno provozním potřebám. Vše završuje „Krajina“ vytvářející přechod do volného městského prostranství.
data projektu

místo: Markkleeberg
klient: RKW Architekten, Leipzig / Stadtverwaltung Markkleeberg
rozloha: 4.6 ha
datum realizace: 2006
partner: RKW Architekten, Leipzig
architekt: RKW Architekten, Leipzig