Wuppertal, 2008
Rekonstrukce venkovních výběhů lvů a tygrů ZOO Wuppertal rozvíjí charakter ZOO jakožto krajinného parku. Vivárium pojaté jako „kamenný les“ vytváří dojem otevřené savany. Výběhy byly rozšířeny za hranici bývalé železniční trati a překlenuty pěší lávkou zvanou Samba navazující na hlavní osu vedoucí napříč areálem zahrady. Ve výběhu byla upravena existující vegetace s důrazem na rozmanitost průhledů a celkovou kompozici.Nezbytné ploty a bariery jsou navrženy velmi nenápadně, aby nerušili celkový prožitek při průchodu výběhem. Součástí návrhu je také vyhlídková věž u vstupu do areálu, tvořící důležitý orientační bod zahrady.
klient: City of Wuppertal
rozloha: 5.1 ha
soutěž (1. místo): 2003
datum realizace: 2008
partner: rohdecan architekten GmbH / Heinle, Wischer und Partner

Rozhledna „Baobab“, Zoo Wuppertal

Hřiště