soutěž 1. místo, 2023

Dostavba 4. kvadrantu dejvického Vítězného náměstí je dlouho očekávaným dokončením urbanistické koncepce Antonína Engela. Náš návrh navazuje na jeho historický odkaz, zároveň otevírá nové možnosti pro diverzifikaci veřejného prostoru, který přitahuje různé skupiny obyvatel, uživatelů a návštěvníků.

Návrh je koláží tvarů a prostorů propojených prostupným "podstavcem", který ztělesňuje myšlenku sdíleného demokratického prostoru. Kontrastujícími kvalitami jsou jádrem návrhu živé městské náměstí a zelenající se oáza v podobě "mikrolesa", která nabízí klidnější prostor pro místní obyvatele i návštěvníky.

 

Náměstí

Městské náměstí funguje jako jakýsi společenský kondenzátor – rozšiřuje rozmanitost využití interiérů do veřejného prostoru. Aktivní dopravní uzel, nová budova kampusu, pivovar, obytné, obchodní a kancelářské jednotky a také nové kulturní centrum, to vše připravuje půdu pro nejrůznější interakce.

 

Mikroles

Polosoukromý "mikroles" nabízí klidný únik z rušného města. Toto zelené jádro, spojené s půdou a vybavené širokým záběrem vegetace a propustných materiálů, hraje důležitou roli jako součást zelené modré infrastruktury lokality.

pořizovatel: Fourth Quadrant s.r.o.
partner: Benthem Crouwel Architects, OV Architekti, PUDIS, AED
Soutěž byla pořádána ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy