revitalizace městského parku
Most , v procesu plánování
Park Střed je součástí hlavní městské osy modernistického Mostu. Město charakterizuje nejen pohnutá minulost, ale i množství zeleně a veřejných prostranství obecně. Park Střed lze považovat za zelené srdce Mostu. Po rekonstrukci se stane opět místem setkávání, hry i odpočinku pro všechny generace obyvatel města. Geologie a morfologie okolní krajiny je hlavním motivem návrhu. Terénní modelace zdůrazněná pomocí teras odkazuje na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Terasy tvoří aktivní pásy, na nichž jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárna, posezení, vodní prvek i některé sochy. Terasy jsou zároveň provázány pěšinami, které zajišťují komfortní prostup napříč parkem. Stadion je s parkem provázán multifunkční plochou hřiště a pobytovými schody. Podpora retenčních vlastností umožní vsakovat dešťovou vodu nejen z oblasti parku, ale i okolních zpevněných ploch.

V užším výběru pěti týmů jsme na soutěžním návrhu spolupracovali s architekty z Ateliéru Hoffman.
klient: Statutární město Most a Nadace Proměny Karla Komárka
rozloha: 5.0 ha
soutěž (1. místo): 2020
partner: Atelier Hoffman