místo: Mnichovo Hradiste
pořizovatel: City Mnichovo Hradiste
soutěž (datum) (3. ocenění): 2016
v procesu

1/4

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti


Návrh revitalizace Masarykova náměstí představuje multifunkční prostor pro společenské aktivity, místo setkávání a odpočinku, kulturní a obchodní centrum města. Organizace funkcí umožňuje intuitivní a bezpečný pohyb v prostoru jak pro chodce, tak i cyklisty a motorovou dopravu.Základním kompozičním prvkem návrhu jsou křížící se linie v dlažbě náměstí. Tento motiv odkazuje na historii vzniku města na křižovatce cest. Linie vychází z parteru okolních budov – katalyzátorů městského života a kříží se v centrální části náměstí. Prostor je minimálně výškově členěn, čímž je zajištěna jeho celistvost a bezbariérovost. Jednotlivé funkční plochy jsou materiálově odlišeny, což umožňuje snadnou orientaci v prostoru. Návrh nabízí rozmanité možnosti posezení. V severní části náměstí vzniká pod korunami stromů intimnější prostor pro odpočinek a setkávání. Pobyt zpříjemňuje také vodní prvek. Jeho tvarosloví je inspirováno geologickým vývojem místní krajiny. Slunné posezení mezi květinami se nachází v okolí mariánského sloupu. Chodníky lemující náměstí jsou navrženy natolik široké, aby umožnily umístění předzahrádek a zvýšily tak atraktivitu a obytnost venkovního prostoru.
data projektu

místo: Mnichovo Hradiste
pořizovatel: City Mnichovo Hradiste
soutěž (datum) (3. ocenění): 2016
v procesu