místo: Dzierżoniów
pořizovatel: Gemeinde Dzierżoniów
soutěž (datum) (2. ocenění): 2015
partner: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten

1/4

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Konkurencja Dzierzoniów, Polska

Koncepcja architektoniczna i funkcjonalno–przestrzenna modernizacji staromiejskiego centrum dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą

Teren opracowania charakteryzuje kolisty układ struktury urbanistycznej. W centralnym punkcie opracowania znajduje się rynek. Otoczony plantami, stanowi reprezentacyjną część Dzierżoniowa. Nawierzchnia rynku została podzielona na dwie części – reprezantacyjną przy ratuszu oraz główną płytę rynku.Reprezentacyjna forma nawierzchni przy ratuszu odtwarza splot tkaniny - barchanu. Wykorzystanie tematu tkactwa stanowi nawiązanie do bogatej historii handlu tekstyliami w Dzierżoniowie.Zarówno w częsci reprezentacyjnej jak i głównej rynku nawierzchnia została zredukowana do jednego poziomu. Zabieg ten ma na celu ułatwienie poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W południowej części terenu opracowania proponuje się multifunkcjonalną fontannę z mosiężnymi i iluminowanymi elementami wodnymi. Całość tworzy „oś czasu” – chronologiczny przegląd informacji z dziejów miasta, od jego początków po czasy współczesne. Jako uzupełniający element wyposażenia rynku proponuje się mobilne siedziska oraz pojemniki na rośliny. Możliwość dowolnego ustawienia elementów na płycie rynku stwarza multifunkcjonalny potencjał aranżacji wnętrza reprezentacyjnej części miasta. Planty otaczające rynek zyskują nowy charakter atrakcyjny zarówno dla mieszkańca miasta jak i turysty odwiedzającego Dzierżoniów. Ścieżka aktywna zapewnia możliwość uprawnia różnych aktywności fizycznych w obrębie plant. Ścieżka spacerowa prowadzi przez najbardziej interesujące zakątki historycznych murów otaczających miasto. Tablice informacyjne oraz informacje znajdujące się w posadzce oraz wewnątrz historycznych murów dostarczają atrakcyjnego spotaknia z historią miasta.
data projektu

místo: Dzierżoniów
pořizovatel: Gemeinde Dzierżoniów
soutěž (datum) (2. ocenění): 2015
partner: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten