Soutěž o návrh v Libčicích nad Vltavou, Libčice nad Vltavou
Libčická náplavka je unikátní prostor v blízkosti řeky Vltavy. Území je zasazeno v kaňonu vytvořeném meandrováním řeky, který odhaluje nárazový svah Větrušických roklí. Samotná náplavka vděčí za svůj vznik činnosti člověka. Území je z jihu obklopeno rozsáhlým areálem průmyslových staveb, kde je do budoucna plánovaná revitalizace. Ve svahu pod areálem rostou náletové dřeviny. Díky současnému stavu se nabízí možnost rozvoje nové divočiny s minimálními zásahy člověka alespoň ve vybraných plochách území. Zároveň je zde velký potenciál pro rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové i zájmové skupiny. Návrh podporuje současný přírodní charakter náplavky, přičemž si je vědom její historie i vazeb na město. Přes území směrem k jezu je navržena cyklostezka, u hlavního vstupu vzniknou odstavná parkovací stání. Hlavní trasy respektují současný provoz kolem řeky a průmyslového areálu, cesty svým tvarem připomínají vlnitý a plynulý pohyb vodního toku. Území náplavky je jemně modelováno tak, aby byl rozvíjen přírodní charakter a podpořena biodiverzita. Břeh je zbaven kamenného opevnění a bude postupně modelován pohyby řeky.
pořizovatel: Město Libčice nad Vltavou
rozloha: 3.0 ha
soutěž (1. místo): 2022
v procesu plánování