Brno
Park Koliště je významnou součást zeleného prstence Brněnského centra, jež navazuje na hranici původního opevnění města. V současnosti je území bez jasné koncepce a od Domu umění se spíše distancuje. Návrh park proměňuje ve venkovní galerii, místem odpočinku i herní krajinou. Jako obraz má i park po svém obvodu rám, který ho vymezuje a jasně definuje. Obvodová linie stromořadí a vegetační plochy kontrastují s otevřenou pobytovou loukou ve středu parku. Revitalizace předprostoru Domu umění reaguje na původní koncepci budovy usazené v parku. Nová stromová výsadba uzavírá parkový rám. Podél cest jsou umístěné dvě zpevněné plochy. Ve středu parku plocha slouží jako modulární platforma pro výstavy a různé aktivity. U funkcionalistické Zemanovy kavárny se nachází herní plocha s autorskou instalací herní krajiny.
pořizovatel: Statutární město Brno
rozloha: 2.1 ha
soutěž (3. místo): 2022