místo: Praha
objednatel: NKP Vyšehrad
rozloha: 14.0 ha
plánování: 2019

1/11

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Koncepční studie parků NKP Vyšehrad

Vyšehrad je jedinečnou kulturní i prostorovou dominantou Prahy. Je to každodenní pobytový prostor pro mnoho lidí, žijících v jeho okolí. Velké množství atraktivních parkových ploch je nepochybně jeho velkou hodnotou. V konceptu pracujeme s historickou i krajinnou vrstevnatostí místa. Definujeme klidné plochy středu a aktivní okraje. Iniciujeme nové vstupy a kultivaci stávajících. Navrhujeme nový informační systém odkazující na historické vrstvy pevnosti. Reálná místa i pověsti jsou inspirací pro hravé interaktivní prvky. Koncepci zeleně zakládáme na rozdělení charakteru i historické úlohy vegetace. Obnovujeme vinici na západním svahu opevnění, sázíme ovocné stromy, navrhujeme zahrady léčivých rostlin. Dešťová voda ze střech budov a zpevněných ploch je akumulována a dále využívána v mokřadním příkopu u Leopoldovy brány. Základní architektonické principy mobiliáře a povrchů budou dále rozvíjeny společnou diskusí v budoucím design manuálu.
data projektu

místo: Praha
objednatel: NKP Vyšehrad
rozloha: 14.0 ha
plánování: 2019