místo: Berlin
klient: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. Städtebau und Projekte, Hauptstadtreferat
datum realizace: 2008

1/6

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

ULAP, Berlin-Mitte

Urbánní prostor mezi dopravní tepnou a zástavbou je zdůrazněn ve svém přísně geometrickém tvaru. Vzhledem k současné zástavbě se nabízí možnost vytvořit prostorově uzavřený komplex městské zeleně. Dochované povrchy jsou respektovány, nikoli však stavěny do popředí. Zatímco mezi vzrostlé stromy bylo citlivě vloženo schodistě, stávajici prvky jsou uzpůsobeny současným požadavkům. Polyfunkčně využitelné náměstí skýtá prostor pro realizaci rozmanitých aktivit. Přízemní etáže budov s přilehlými předprostory je možné využít pro gastronomické účely či jako plochy pro pořádání veřejných akcí. Střed plochy není přesněji definován a je ponechán flexibilnímu využití.
data projektu

místo: Berlin
klient: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. Städtebau und Projekte, Hauptstadtreferat
datum realizace: 2008