místo: Dresden
klient: Landeshauptstadt Dresden, Hochbauamt
rozloha: 2.5 ha
datum realizace: 2004
partner: Architekturbüro Helm, Dresden

1/1

Koupaliště Dresden-Cossebaude

Rekonstrukce veřejného koupaliště

Přehradní nádrž v Cossebaude byla na základě studie ze září roku 1998 modernizována pro potřeby koupaliště. Realizována byla především opatření související s vybudováním nového zpevněného břehu a s tím spojená výstavba nových budov. Plocha sousedící s parkovištěm byla opticky i funkčně oddělena novým povrchem. Před vchodem do areálu byly umístěny lavičky, naddimenzovaná vstupní brána byla v souvislosti s výstavbou nové budovy nahrazena střízlivější formou.
data projektu

místo: Dresden
klient: Landeshauptstadt Dresden, Hochbauamt
rozloha: 2.5 ha
datum realizace: 2004
partner: Architekturbüro Helm, Dresden