místo: Dresden
klient: City of Dresden
rozloha: 1.0 ha
datum realizace: 2007
Entwurf RLA: 2005

1/3

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Předprostor nádraží Dresden-Neustadt

Rekonstrukce centrálního městského prostranství

data projektu

místo: Dresden
klient: City of Dresden
rozloha: 1.0 ha
datum realizace: 2007
Entwurf RLA: 2005