Finsterwalde, 2023
Prostory bývalé textilní továrny Schaefersche v braniborském Finsterwalde – městě zpěváků (něm. přezdívka „Sängerstadt“) – byly přeměněny na kulturní a společenský sál. Venkovní prostranství tvoří jakýsi vnitřní dvůr mezi několika částmi budovy. Povrchy tohoto dvora i menších přilehlých prostranství byly zrekonstruovány a doplněny novými prvky mobiliáře a vybavenosti. Venkovní prostory byly také osázeny.
klient: Stadtverwaltung Finsterwalde
datum realizace: 2023