Odstanění zpevnění břehů a přírodě blízké úpravy břehů
Dresden, 2011
klient: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
rozloha: 0.5 ha
datum realizace: 2011