Koncept dočasné instalace v městském brownfieldu
Dresden, 2009
klient: Landeshauptstadt Dresden
rozloha: 0.9 ha
datum realizace: 2009