Revitalizace potoka v rámci protipovodňových opatření
Dresden, 2007
klient: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
rozloha: 0.6 ha
datum realizace: 2007