Halle/Saale, 2004
Město Halle má v plánu vybudovat velké vodní centrum nadregionálního významu. Součástí sportovního komplexu bude veslařská dráha a dráha pro závody regat na 2000 metrů. Úroveň vybavení by měla odpovídat jak požadavkům pro trénink vrcholových sportovců, tak podmínkám pro pořádání mezinárodních závodů v rámci olympijských her i pro rekreační využití každodenními návštěvníky.Oblast bývalé povrchové těžby a současné jezero Osendorfer See leží v katastru města Halle/Saale a tvoří zářez pozvolna se vytrácející v severo-jižním směru.Celkový koncept je flexibilní ve využití ploch a vymezuje tři hlavní oblasti: Sportovní ostrov (východně od závodní dráhy), prostor pro diváky a přihlížející (západně od závodní dráhy) a příjezdovou a mediální zónu (severně od závodní dráhy).Přeměna jezera ve sportovní centrum může iniciovat další rozvoj okolní krajiny v oblasti sportovně-turistického využití.
objednatel: City of Halle (Saale)
plánování: 2004