Mnichovo Hradiště, 2022
Návrh revitalizace Masarykova náměstí představuje multifunkční prostor pro společenské aktivity, místo setkávání a odpočinku, kulturní a obchodní centrum města. Organizace funkcí umožňuje intuitivní a bezpečný pohyb v prostoru jak pro chodce, tak i cyklisty a motorovou dopravu. Základním kompozičním prvkem návrhu jsou křížící se linie v dlažbě náměstí. Tento motiv odkazuje na historii vzniku města na křižovatce cest. Linie vychází z parteru okolních budov – katalyzátorů městského života a kříží se v centrální části náměstí. Prostor je minimálně výškově členěn, čímž je zajištěna jeho celistvost a bezbariérovost. Jednotlivé funkční plochy jsou materiálově odlišeny, což umožňuje snadnou orientaci v prostoru. Návrh nabízí rozmanité možnosti posezení. V severní části náměstí vzniká pod korunami stromů intimnější prostor pro odpočinek a setkávání. Pobyt zpříjemňuje také vodní prvek. Jeho tvarosloví je inspirováno geologickým vývojem místní krajiny. Slunné posezení mezi květinami se nachází v okolí mariánského sloupu. Chodníky lemující náměstí jsou navrženy natolik široké, aby umožnily umístění předzahrádek a zvýšily tak atraktivitu a obytnost venkovního prostoru.
klient: Město Mnichovo Hradiště
datum realizace: 2022