Parkové úpravy v historickém jádru města, Erfurt, 2015
klient: City of Erfurt
rozloha: 0.4 ha
datum realizace: 2015