Vstupní prostranství a školní dvůr
Dresden-Weißig, 2016
klient: Landeshauptstadt Dresden, Hochbauamt
rozloha: 0.9 ha
datum realizace: 2016