Urbanisticko-dopravní studie souboru staveb Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála a Libeňská spojka
2019
Pro odlehčení dopravy v centru Prahy, je nezbytné dokončit Městský okruh. Na studii, která se zabývala úsekem dostavby od Vychovatelny a ulice Povltavská po napojení na Jižní spojku u Štěrbohol, spolupracoval rozsáhlý tým architektů, urbanistů a dopravních inženýrů. Naší krajinářskou úlohou bylo zpracování koncepce zelené infrastruktury a krajinářských řešení napomáhajících lepší integraci této dopravní stavby do okolí. Významnou součástí byla koncepce zelených propojení – krajinných vazeb uvnitř města. Tato propojení mají vedle ekologického a rekreačního významu také potenciál zrychlit a zbezpečnit cyklistickou a pěší dopravu propojující městské centrum s vnější krajinou. Současně byla navržena opatření reagující na změny klimatu. Ta se dotýkají především témat ochrany proti suchu, vsakování a zadržování dešťové vody či podpory biodiverzity.Praha
objednatel: MHMP/IPR Praha (koncepce zelené infrastruktury)
plánování: 2019
partner: Satra, JK Architekti
Perspektive: Neovisual