1/6

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Kirchenumfeld Mittweida

Předprostor městského kostela

Kopec Kirchberg je topografickou dominantou města Mittweida. Úprava historického prostranství kolem kostela reflektuje složitý historický vývoj území, dokumentuje a zhmotňuje jeho změny a jednotlivé etapy vývoje. Do památkově chráněného území a budov je zasahováno pouze minimálně a s respektem. Důraz je kladen na nenásilnou integraci nově navržených prvků tak, aby nekonkurovaly stávajícím objektům. Významnou částí úprav je řešení povrchů, kde byla v maximální míře zrenovována a použita původní žulová dlažba. U kostela vzniká prostor pro setkávání, kostelní náměstí. Hlavní přístupovou cestu tvoří bezbariérové schodiště se dvěma „pruhy“. V jednom pruhu vznikají nízké tzv. jezdecké shody, v užším pruhu bezstupňová rampa. Zábradlí, které tyto pruhy odděluje, odráží příběh kostela a symbolicky znázorňuje časovou osu od jeho založení v roce 1496 po současnost. Do jednotlivých stupňů schodiště jsou integrovány krátké citáty z Bible. Autorská díla – siluety odkazují na vnitřní život kopce Kirchberg. Celý kopec je propleten sítí historických skladů a skalních sklepů a kovové objekty připomínají, co bylo ve sklepích kdysi uloženo: krabice, sudy, pytle a mnoho dalšího. Některé sklepní půdorysy se vyjevují v trávníku či dlažbě. Vytváří se tak „muzeum pod širým nebem“.