historický park a dětské hřiště
Radebeul, 2018
Obnova a rozšíření zahrad Karla Maye (Karl-May-Hain), historického parku naproti muzeu, který vznikl v roce 1932 na počest slavného spisovatele, vycházela z již dříve stanovených cílů památkové ochrany. Park byl ve východní části rozšířen o navazující prostranství, které dnes vítá návštěvníky přijíždějící na vlakové nádraží Radebeul-Ost a přivádí je do parku, kudy dále pokračují až do areálu Muzea Karla Maye. Celý historický komplex byl tak významně posílen.
Původní park byl částečně zrekonstruován a jeho atraktivita byla podpořena selektivními zásahy. Hlavním motivem rekonstrukce byla obnova vodních ploch Silbersee (Stříbrné jezero) a Herzsee. Nově získaný prostor na východní straně koncentruje především dobrodružné herní aktivity, na které jinak v historickém parku není příliš prostoru. A karavana putuje do pouští Arábie…
klient: Město Radebeul
datum realizace: 2018