místo: Shenzhen
klient: Huawei Technology Co. Ltd
rozloha: 25.0 ha
datum realizace: 2011
partner: gmp International GmbH Architekten und Ingenieure

1/9

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Huawei Park, Shenzhen

venkovní prostranství výzkumného centra

data projektu

místo: Shenzhen
klient: Huawei Technology Co. Ltd
rozloha: 25.0 ha
datum realizace: 2011
partner: gmp International GmbH Architekten und Ingenieure