místo: Aachen
objednatel: City of Aachen
rozloha: 20.0 ha
plánování: 2013

1/2

zpět fvpřed zpět fvpřed

Manuál tvorby veřejných prostranství města Cáchy

Pokyny pro utváření veřejných prostranství

data projektu

místo: Aachen
objednatel: City of Aachen
rozloha: 20.0 ha
plánování: 2013