místo: Aachen
klient: Stadtverwaltung Aachen, Planungsamt
rozloha: 20.0 ha
datum realizace: 2007

1/5

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Koncept veřejných prostranství univerzitního kampusu RWTH Cáchy

Město Cáchy si předsevzalo vytvořit rozsáhlou koncepci řídící urbanistický rozvoj městského centra. Důležitou součástí plánu je napojení areálu vyšší odborné školy (RWTH - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule). Regulační plán nejprve stanoví dlouhodobé všeobecné podmínky rozvoje, přičemž bude proveden rozbor potenciálů jednotlivých prostorů, jež budou pak dále formulovány jako samostatné kvality. Reorganizací parkovacích míst v areálu kampusu vzniknou nové pobytové prostory. Tzv. Campus-Labs jsou místa, která umožní veřejnou prezentaci odborné problematiky zábavnou formou. Veřejnost si může na vyzkoušet poutavé pokusy a rozmanité přístroje, které budou k dispozici s odborným výkladem.
data projektu

místo: Aachen
klient: Stadtverwaltung Aachen, Planungsamt
rozloha: 20.0 ha
datum realizace: 2007