Pokyny pro utváření veřejných prostranství
2014
objednatel: Stadt Köln
plánování: 2014