Pokyny pro utváření veřejných prostranství, Kolín nad Rýnem, 2014
objednatel: Stadt Köln
plánování: 2014