Základní charakteristiky veřejných prostranství a typologie prvků městského mobiliáře
objednatel: City of Dresden