Základní charakteristiky veřejných prostranství a typologie prvků městského mobiliáře, Drážďany
objednatel: City of Dresden