Revitalizace krajiny a protipovodňová opatření, Drážďany, 2012
klient: Landeshauptstadt Dresden
datum realizace: 2012