Revitalizace krajiny a protipovodňová opatření
Drážďany, 2012
klient: Landeshauptstadt Dresden
datum realizace: 2012