místo: Berlin
klient: Grün Berlin Park und Garten GmbH
datum realizace: 2011

1/5

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Louka Koppelwiesen v parku „Gärten der Welt“, Berlin-Marzahn

data projektu

místo: Berlin
klient: Grün Berlin Park und Garten GmbH
datum realizace: 2011