Koncept úprav a rozšíření stávajících ploch parku
2008
Rozsáhlá rekreační oblast Wuhleniederung se stala v roce 1987 místem konání Berlínské zahradnické výstavy. Postupnými intervencemi tak vznikl dnes velmi populární park Gärten der Welt (zahrady světa). V roce 2012 byl park v jižní části výzazně rozšířen. Cílem nové územní studie bylo definovat potenciál nově připojených oblastí a vyhodnotit kvality stávajících částí parku. Tyto poznatky byly zpracovány do podoby dlouhodobého strategického plánu rozvoje území. Jelikož původní park tvořila mozaika menších zahrad, byly nové oblasti koncipovány jako prostorově otevřená krajina. Byly navrženy nové vstupy, zlepšující přístupnost parku z přilehlých čtvrtí , organická cestní sít vycházející z topografie místa a také množství tématických dětských hřišť.V přímé návaznosti na celkový koncept parku byla navržena rekonstrukce jedné z nově přidružených oblastí - louky Koppelwiesen. Projekt vychází z přírodních podmínek místa a charakteru okolní krajiny. Podmáčené až mokřadní louky v údolí potoka Wuhle si zachovávají svůj rozmanitý a prostorově otevřený charakter. Tento stav je doplněn pouze několika málo elementy - atraktivním vstupním prostranstvím s vyhlídkovou terasou, Koppelským jezírkem a povalovým chodníkem vedoucím mokřadními loukami podél potoka.
objednatel: Grün Berlin Park und Garten GmbH
rozloha: 45.0 ha
plánování: 2008
partner: Seebauer, Wefers und Partner Gbr, Berlin