místo: Riesa
klient: Stadtverwaltung Riesa, Stadtbauamt
datum realizace: 2013

1/3
zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Cyklostezka "Elblinie" Riesa

Doplnění nadregionální cyklostezky turistickou infrastrukturou

data projektu

místo: Riesa
klient: Stadtverwaltung Riesa, Stadtbauamt
datum realizace: 2013