Doplnění nadregionální cyklostezky turistickou infrastrukturou
Riesa, 2013
klient: Stadtverwaltung Riesa, Stadtbauamt
datum realizace: 2013