Doplnění nadregionální cyklostezky turistickou infrastrukturou, Riesa, 2013
klient: Stadtverwaltung Riesa, Stadtbauamt
datum realizace: 2013