Jihlava, 2019

Naše kancelář byla vybrána ke zhotovení studie na přeměnu jednoho z hlavních dopravních uzlů Jihlavy.

Základní myšlenkou návrhu bylo navrátit jednotnost a podpořit aktivity v uličním prostoru. Sjednocení prostoru je podpořeno výškovým vyrovnáním ploch pro pěší, použitím vybrané tvarové, materiálové a barevné škály jednotlivých prvků. Dalším významným sjednocujícím prvkem je použití uličního stromořadí. Hmoty stromů tak pravidelně rytmizují prostor a tím tak prostor jednotí. Stávající stav nenabízel dostatečné možnosti pro trávení volného času. Základním krokem byla redukce dopravních ploch a jejich využití jako plochy pro pěší. Nové řešení nabízí více prostoru ve prospěch pěších. Zvětšená šířka chodníku je jednou z příležitostí, která nabízí prostor pro vznik nových aktivit. Věnován je tak větší prostor pro vznik předzahrádek v parteru domů. Dříve byla ulice Havlíčkova velmi živou ulicí a cílem řešení bylo navrátit tento živý parter.

objednatel: Statutární město Jihlava
rozloha: 0.6 ha
plánování: 2019
partner: Ing. Zdeněk Tesař (dopravní řešení)