Venkovní prostranství nová budovy požární a záchranné služby
Drážďany, 2012
Nová budova požární a záchranné služby byla navrhována s důrazem na svou specifickou funkci. Bere však velký ohled i na historický kontext a charakter okolní zástavby. Na výrazně protáhlý tvar parcely a obdobně podélný půdorys budovy reaguje velkorysá výsadba stromů, dělící budovu od uličního prostoru. Světlé kmeny bříz tak mají možnost vyniknout v kontrastu červenou fasádou budovy Citywache.
klient: Landeshauptstadt Dresden
rozloha: 1.3 ha
soutěž (1. místo): 2008
datum realizace: 2012
partner: schulz & schulz architekten gmbh, Leipzig
architekt: schulz & schulz architekten GmbH, Leipzig