veřejné prostranství před nádražní budovou, Dresden, 2011
klient: Landeshauptstadt Dresden
rozloha: 0.3 ha
datum realizace: 2011