místo: Dresden
klient: Landeshauptstadt Dresden
rozloha: 0.3 ha
datum realizace: 2011

1/4

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Vlakové nádraží Dresden-Mitte

veřejné prostranství před nádražní budovou

data projektu

místo: Dresden
klient: Landeshauptstadt Dresden
rozloha: 0.3 ha
datum realizace: 2011