venkovní prostranství
Jena, 2003
Koncept utváření prostor vznikl jak na základě architektonických ideí, tak na základě specifických provozních vztahů budovy. Třem vnitřním dvorům se dostalo rozdílného pojetí a prostorové organizace.Motiv „nejmenších stavebních dílků“ odkazuje na téma vědy a výzkumu. Rozlišeny jsou zde „Zahrada“, „Náměstí“ a „Krajina“.V „Zahradě“ se nachází ty „nejmenší dílky“ symbolizující rozličné druhy rostlin. Prostorová dispozice svým uspořádáním vytváří pomyslnou stylizaci genetického kódu. Centrální zpevněná plocha propojuje a tím zároveň rozšiřuje vnitřní a vnější prostory tak, aby bylo vyhověno provozním potřebám. Vše završuje „Krajina“ vytvářející přechod do volného městského prostranství.
klient: Ernst-Abbe-Stiftung, Jena
rozloha: 1.2 ha
soutěž (1. místo): 1998
datum realizace: 2003
partner: Henn Architekten, Berlin
architekt: Henn Architekten, Berlin